Categorieën
Kalender
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

5 oktober 2011: algemene ledenvergadering

Hierbij nodig ik je uit voor de Algemene ledenvergadering op woensdag 05 oktober 2011.

Bij verhindering graag afmelden bij de secretaris. 
Agenda Jaarvergadering Volleybal Vereniging Oosterboer 
 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Verslag vorige algemene ledenvergadering (klik hier)
 5. Jaarverslag 2010-2011
 6. Kascontrole commissie
 7. Financieel verslag 2010/2011
 8. Begroting 2011/2012
 9. Bestuursverkiezingen: Het volgende bestuurslid is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar: Margreet Akkerman (secretariaat).Klaas Stoer heeft te kennen gegeven het secretariaat over te willen nemen. Tegen kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering bekend maken bij het bestuur.
 10. Pauze
 11. Stadscompetitie
 12. Technische commissie
 13. Feestcommissie
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
Margreet Akkerman, secretaresse