Categorieën

Nieuwe voorzitter en bestuurslid bestuur….

Lees hier een korte samenvatting van alle belangrijke punten…

Beste leden,

 

Op 16-10-2009 is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Evenals in voorgaande was de opkomst was de opkomst niet erg groot, in totaal met het bestuur 13 leden.

Na afloop van de vergadering kon nog worden nagepraat met een hapje en drankje.

 

Hierbij een overzicht van de belangrijkste mededelingen.

  1. het 30 jarige jubileum was een gezellig en geslaagd feest.
  2. Bert Schrotenboer is benoemd als erelid.
  3. Er zijn weer 4 damesteams actief in de stadsvolleybal competitie.
  4. Straten toernooi 2009 was gezellig en geslaagd ondanks een gering aantal teams.
  5. De kas commissie heeft de financiële stukken onderzocht en de penningmeester décharge verleend
  6. Benoemd voor de kascommissie 2009-2010 zijn Klaas Stoer en Dirk Groeneveld.
  7. Sporthal het Vledder blijft nog beschikbaar voor de stadsvolleybal competitie.
  8. De organisatie van de stadsvolleybal heeft deelnemers met EHBO diploma gevraagd zich te melden.
  9. Bij de dames recreanten is de opkomst laag, het aantal recreanten is op zich voldoende. Oproep aan de recreanten om vaker en regelmatige te komen trainen.
  10. In de feestcommissie heeft een aantal wijzigingen plaats gevonden, zie onze website.

 

In het bestuur hebben de volgende wijzigingen voorgedaan:

Marijke Drenth en Leo van de Vegt zijn afgetreden.

Gerard Brouwer volgt Marijke op als voorzitter

Ernst van de Wolde volgt Leo op als penningmeester

Martin van de Sommen volgt Gerard op als algemeen lid/pr

Kijk op website voor een overzicht van de bestuur samenstelling.

 

In de vergadering is het volgende besluit genomen:

Voor de leden die spelen in de stadsvolleybal competitie wordt de contributie met 5 euro verhoogd naar 90 euro.

Dit is een direct gevolg van de verhoging die door de stadsvolleybal is ingevoerd.

 

Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen via info@vvoosterboer.nl gesteld worden.

 

Veel volleybal plezier in het komende seizoen gewenst.

 

Het bestuur.