Categorieën

Belangrijk nieuws

Volleybalvereniging Oosterboer

Beste volleyballers,

Het seizoen is afgelopen, maar er is belangrijk nieuws voor jullie.

Stratentoernooi
Er hebben zich al een aantal teams opgegeven, maar het kan nog steeds! De deadline voor de aanmelding is 11 juni, dus meld jezelf of je team snel aan!

Zaalhuur
Zoals bekend wil het bestuur op 1 locatie de trainingen verzorgen en dan het liefst in het Erf. Er is contact geweest met de gemeente en net als vorig jaar bleek dat weer niet mogelijk. Ook volgend seizoen trainen we op onze huidige locatie.
Het enige wat veranderd is dat D1/D2 om 19:30 kunnen beginnen in plaats van 19:00 uur. Deze wens werd tijdens het aanvoerdersoverleg geuit.

MIX Teams
Voor de opgave van de mix teams voor de stadscompetitie gaan we er van uit dat een ieder weer mee wil doen met de mix competitie.
Wil je niet met de mix competitie meedoen, geef dit dan per omgaande en voor 13 juni door!

Shirts en Ballen
Ieder jaar inventariseren we aan het einde van het seizoen de shirtjes. De shirtjes zijn eigendom van de sponsor, dus we moeten daar zuinig mee zijn. Bij deze het verzoek om te inventariseren of het team alle shirtjes nog in bezit heeft en dit via de aanvoerder aan het bestuur terug te koppelen.

Ledenvergadering
De ledenvergadering is gepland voor 27 oktober vanaf 20:00 uur. Noteer deze datum vast in je agenda. Nadere details volgen later.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur