Categorieën

Highlights ALV 12 oktober 2017

Dag leden,

We hebben onze jaarlijkse algemene ledenvergadering weer gehad. Voor degene die er niet waren en voor degene die in het zonnetje zijn gezet nog even een paar highlights. 

We hebben deze avond afscheid genomen van Annemarie als voorzitter van het VVO bestuur. Annemarie, je pakte je rol vol passie en je deed het top! Nogmaals bedankt!

Onze website heeft een moderne upgrade gekregen dankzij Theo. Vandaar dat Theo in het zonnetje werd gezet. Bedankt Theo voor onze prachtige website!

Verder zijn Leo als nieuwe voorzitter en Karin als nieuw algemeen lid toegetreden tot het bestuur van VVO. Marjon en Maurice hebben aangegeven de feestcommissie te gaan versterken. Gert zal t/m het lustrumfeest op 17 februari 2018 nog in de feestcommissie blijven en daarna stoppen. Karin zal vanuit het bestuur alleen de rol als contactpersoon vanuit bestuur hebben. Om voorgaande redenen zijn er twee nieuwe feestcommissieleden toegetreden.

Met dank aan Werny is het financiële overzicht gepresenteerd en door Harry en Arend goedgekeurd. De contributie kan voor het komende jaar gelijk blijven. Arend en Theo zijn volgend jaar kascommissie.

Andere punten:

 • T/m 30 juni van elk seizoen kan lidmaatschap nog kosteloos worden opgezegd. Er wordt maatwerk geboden door het bestuur wanneer er bijzondere omstandigheden zijn wat maakt dat men na deze datum opzegt.
 • Voor de dames is er voorlopig een ledenstop en een stop voor nieuwe geïnteresseerde dames om mee te trainen. Op dit moment zijn er namelijk te veel dames voor de grootte van de zaal. De website is hierop aangepast.
 • Voor de heren geldt ook dat er nieuwe geïnteresseerden eerst contact moeten opgenomen met het bestuur om te overleggen of er ruimte is om een paar keer gratis mee te trainen.
 • Het bestuur gaat opnieuw bij de gemeente vragen of VVO extra sportruimte kan krijgen i.v.m. de groei van de leden.
 • De technische commissie heeft in overleg met het bestuur besloten kritischer te gaan kijken naar het niveau van de leden die (willen) meedoen aan de stadscompetitie. Dit om het spelplezier tijdens de stadscompetitie voor iedereen te kunnen borgen.
 • Er wordt gekeken of er na de kerst alsnog een 3e mixteam kan meedoen aan de stadscompetitie.
 • SVM heeft bevestigd dat er een tussennet komt in sporthal Ezinge.
 • Vanwege de groepsgrootte van met name de dames op donderdag gaat het bestuur opnieuw actie ondernemen naar de Gemeente Meppel om te kijken of het Erf nu wel een optie is of dat er andere geschikte alternatieven zijn.

Vanuit de rondvraag neemt het bestuur de volgende vragen mee:

 1. Kan de datum van 30 juni verlaat worden? Dit is nu de uiterste datum waarop ieder lid een opzegging moet hebben gedaan.
 2. In de krant is gelezen over de nieuwe sportkoepel Meppel. Of de VVO daar ook aan deelneemt. Dit doen we nu nog niet, maar wellicht kan het gebruikt worden om ingang in ‘t Erf te krijgen om daar te gaan trainen.
 3. Is een groepsapp voor alle leden een optie om alle leden el van informatie te voorzien en een moderne wijze van communiceren?
 4. Wordt er bijgehouden wanneer iemand lid is geworden? Dit zodat er stil gestaan kan worden bij jubilea?